آذر ۱۵۱۳۹۳
 

یک بار برای همیشه مکالمه انگلیسی را بیاموزید و فراموش نکنید: شاید اغراق آمیز به نظر برسد چون به هر حال اگر شما ارتباط خود را با هر مهارتی به طور کلی قطع کنید آن را فراموش خواهید کرد، حتی راه رفتن و حتی صحبت به زبان مادریتان! شیوه خاص کار در کلاس های نیکوصفت که توام با فعالیت ذهنی بدون کمک گرفتن از خواندن و نوشتن است و صرفا بر آموزش مکالمه انگلیسی متمرکز است، شما را مجاب میکند به استفاده از قدرت شنیدار و گفتارتان بدون نیاز به استفاده از کتاب و قلم و کاغذ. این خصیصه باعث میشود فقط آن قسمت هایی از ذهن درگیر شوند که صرفا به حرف زدن و گوش دادن مرتبط هستند و در نتیجه به کارگیری آن ها در هر شرایطی آسان است و نیاز به ابزار و امکانات خاصی ندارد. اینگونه شما میتوانید ارتباط خود را با زبان حتی در شرایطی که یادگیری انگلیسی را به اتمام رسانده اید و در کلاس ها شرکت نمی کنید حفظ کنید و همیشه از توانایی تان استفاده کنید تا هیچوقت فراموشی سراغ شما نیاید!

  یک پاسخ به “پايدارترين روش يادگيری زبان انگليسی”

  1. معلومه كه اغراق آميزه

 دیدگاه خود را بنویسید