دی ۰۶۱۳۹۳
 
 • آموزش مکالمه، بدون خواندن و نوشتن.
 • بدون نیاز به قلم و کاغذ.
 • بدون نیاز به کتاب.
 • فقط منابع صوتی تصويری.
 • بدون نیاز به تمرین منزل.
 • بدون نیاز به حفظ لغات.
 • تمرکز بر جمله سازی.
 • تمرکز بر صحیح صحبت کردن.
 • بدون نیاز به حفظ کردن گرامر ها.
 • حذف زبان مادری به مرور.
 • کلاس های رایگان تقویتی و جبرانی.
 • لهجه واقعی آمریکایی.
 • حذف لهجه استاد.