فعالیتهای فرهنگی

 
کلاسهای خود شکوفایی آقای نیکوصفت با هدف صحبت در باره ی روشهای شاد زیستن و درمان افسردگی و مطالب متنوع دیگر درباره شیوه های بهتر زیستن، طبق روال معمول روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ بعد از ظهر تشکیل میگردد. این کلاس ها کاملا رایگان بوده و نیازی به ثبت نام و گرفتن وقت قبلی ندارند.