توصیه ها و مقررات موسسه

 

۱- فقط سطح مبتدی تضمینی می باشد.
۲- برای دانشجویانی که فاقد مدرک دیپلم می باشند و یا کلاسهای ما را از سطح پایه شروع می نمایند و یا اینکه به تشخیص آموزشگاه دارای سطح دانش زیر دیپلم می باشند دوره مبتدی برای آنها تضمینی نخواهد بود.
۳- دوره های بعد از مبتدی در این آموزشگاه تضمینی نمی باشند و ممکن است که این دوره ها بیش از ۸۰ ساعت پیش بینی شده طول بکشند. دانشجویان باید برای مدت اضافی شهریه کامل بپردازند. ما معتقدیم که دانشجویانی که دوره مبتدی را به خوبی و بر طبق توصیه های ما بگذرانند هرگز در دوره های بالاتر دچار مشکل نخواهند شد.
۴- دانشجویانی که زیر ۱۶ سال سن داشته باشند سطح مبتدی ما برای آنها تضمینی نمی باشد و هر مدت که دوره طول می کشد باید شهریه کامل بپردازند.
۵- دانشجویانی که در هنگام تعیین سطح به آنها گفته می شود که برای شرکت در دوره مبتدی ما کلاً ضعیف می باشند حتی اگر به دوره سطح پایه نیاز نداشته باشند باز هم دوره برای آنها تضمینی نمی باشد و هر مدت طول بکشد باید برای مدت اضافی هر ماه شهریه کامل بپردازند.
۶- دانشجویانی که از اواسط دوره مبتدی با تعیین سطح به کلاس می پیوندند اگر از مدت تعیین شده بیشتر طول بکشد برای مدت اضافه باید شهریه کامل بپردازند.
۷- چنانچه زبان آموزی در بدو ورود و بعد از ثبت نام به طور مثال ۵ جلسه حضور یافت و تمایل به ادامه کلاس نداشت باید تمام ۵ جلسه شهریه را بپردازد و نباید چنین تصور کند که چون دو جلسه اول رایگان است فقط باید سه جلسه را بپردازد. زبان آموزان تا ۲ جلسه دو ساعته وقت دارند در صورت انصراف شهریه را بطور کامل پس بگیرند.
۸- پرداختهای ماهیانه باید چند روز قبل از رسیدن موعد پرداخت شهریه ماهیانه پرداخت گردد. لطفا در این مورد با ما همکاری نمایید.
۹- لطفا پس از هر پرداخت ماهیانه، حتما قبضهای پرداخت ماهیانه را نزد خود حفظ نمایید، در اینصورت در صورت بروز اختلاف حساب، دانشجو مسئول شناخته خواهد شد.
۱۰- هزینه کتاب و نوار و سی دی و کلیه وسایل کمک آموزشی به عهده دانشجو میباشد.
۱۱- یادداشت برداری در کلاسهای ما (تمامی سطوح) کاملا ممنوع میباشد. دلایل آن را شخصا از خود بنده (نیکوصفت) بپرسید. لطفا از اساتید هم در این مورد سعی نکنید اجازه بگیرید.
۱۲- اساتید اجازه نخواهند داد که دانشجویانی که از سطوح بالاتر به کلاس آمده اند، کلاس را در دست خود گیرند. وقت کلاس در درجه اول به دانشجویانی اختصاص دارد که نامشان در لیست آن کلاس است. در چند بار اولی که یک جمله پخش می شود دانشجویان سطوح بالاتر حق ندارند جمله را لو بدهند. اول دانشجویان همان سطح باید تمام تلاش خود را برای کشف جمله انجام دهند در صورت عدم موفقیت آنها، آنوقت از دانشجویان سطوح بالاتر خواسته شود که جمله را بگویند و در بخش بحث کلاس هم دانشجویان سطوح بالاتر نباید پیش از دانشجویان همان کلاس (از نظر زمانی) صحبت کنند. وقت کلاس باید همیشه بطور مساوی بین دانشجویان توسط استاد تقسیم شود.
۱۳- هرگز دانشجویان حق ندارند در کلاسی که سطح بالاتری از کلاس ثبت نام شده آنها را دارد شرکت نمایند. کلاسهای پائین تر از سطح کلاس اصلی دانشجو برای دانشجویان رایگان میباشند (تمامی سطوح).
۱۴- دانشجویان در تمامی سطوح این حق را دارند که از کلاسهای در سطح پائین تر خود استفاده رایگان نمایند. مثلا اگر درس ۸، ۳ Interchange میباشند تمامی کلاسهایی که در زیر این سطح قرار میگیرند برایشان رایگان میباشد اما حق ندارند مثلا در کلاسی که در درس ۹، ۳ Interchange در آن تدریس میشود شرکت نمایند. لطفا حتما این مسئله را رعایت نمایند و برای شرکت در کلاسها حتما از دفتر آموزشگاه برگه ورود دریافت نمایند و بدون برگه به هیچ کلاسی (غیر از کلاسی که اسم شما در لیست آن کلاس ثبت است) وارد نشوید.
۱۵- (در مورد دوره های بعد از مبتدی) دانشجویان در صورتی می توانند از دوره های پائین تر از سطح کلاس خود استفاده نمایند که حتما در یکی از دوره های آموزشگاه ثبت نام کرده باشند و در آن کلاس بصورت منظم حضور یابند و شهریه ماهیانه آن کلاس را بصورت مرتب پرداخت نمایند.
۱۶- دانشجویانی که در کلاس با صدای بلند جملات را تکرار ننمایند آموزشگاه هیچگونه تضمینی به ایشان نخواهد داد و حق اخراج اینگونه دانشجویان را برای خود محفوظ میدارد که دلیل آن را می توانید از خود بنده (نیکوصفت) بپرسید.
۱۷- هرگز دانشجویان نباید درس جدید را که آن روز استاد می خواهد درس بدهد را از قبل حفظ کنند. این کار راندمان کلاس را برای آن دانشجو و بقیه صفر می کند. حفظ کردن درسهای قبلی (آن هم فقط در مورد دوره های بعد از مبتدی) از طریق شنیداری شدیدا توصیه می گردد.
۱۸- این آموزشگاه هیچگونه مطالعه از روی کتاب را توصیه نمی کند. هرگونه مطالعه ای باید از طریق نوار و سی دی (صوتی یا تصویری) صورت گیرد و طرز انجام آن روی برگ اول جزوه ها ذکر شده است. دلایل آن را می توانید در نطق آغازین کلاسهای مبتدی که توسط خود من (نیکوصفت) انجام می شود بشنوید. ممکن است بعضی از اساتید نظراتی متضاد ابراز نمایند، لطفا توجه نفرمایید. در دوره های پیشرفته مطالعه از روی کتاب تا حدودی قابل قبول می باشد.
۱۹- نوشتار (Writing) همان گفتار (Speaking) است فقط با دقت و فرصت بیشتر، چرا که در نوشتار بخاطر فرصت بیشتر کلمات را میتوان زیباتر و درست تر از نظر دستوری کنار هم قرار داد. بخاطر همین ما در این آموزشگاه به نوشتار نمی پردازیم. نکته بعد بهبود دیکته دانشجویان است که خود باید این مهم را بر عهده بگیرند. سی دی یا نوار آموزشی ما در سطحی که هستید تهیه کنید، جملات را از سی دی یا نوار شنیده و سپس با دگمه Pause جمله را متوقف کرده و سپس ان را بر روی کاغذ بنویسید و بعد نوشته خود را با کتاب ما مقایسه کنید و غلط های خود را متوجه شوید و این کار را به همین ترتیب تا سطوح بالاتر هر روز یک ربع ساعت ادامه دهید. با این روش هم شنیدار شما و هم دیکته شما همزمان تقویت می شوند.
۲۰- اساتید تا حدممکن نباید کلمات جدید در کلاس مطرح کنند (بخصوص در دوره مبتدی) و دانشجویان هم حق ندارند معانی کلمات جدید را سوال نمایند. در دوره های بالاتر هم باید کلمات جدید بسیار محدود باشند و فقط به کلماتی که در کتاب می آیند بسنده شود. دانشجویان معمولا برای یادگیری کلمات جدید هر درس دچار مشکلات زیادی هستند و کلمات اضافی فقط باعث گیجی و عدم یادگیری کلمات اصلی همان درس می شوند.
۲۱- اگر غیبت های دانشجو در طول دوره نیکوصفت (۲) ( مبتدی E2+E1 ) که ۱۰۰ ساعت می باشد، ۵ جلسه دو ساعته باشد در صورت اضافه تر شدن طول دوره، شهریه ای دریافت نخواهد شد. اگر دانشجو بیش از ۵ جلسه ۲ ساعته غیبت داشته باشد برای مدت اضافه باید نصف شهریه را پرداخت نماید.
۲۲- آن دسته از دانشجویان دوره مبتدی که به نمره استاد خود (نمره ۱۳ یا پائین تر) و نظریات اساتید تعیین سطح کننده از جمله بنده (نیکوصفت) در مورد تغییر کلاس و شروع از سطوح پائین تر توجه نفرمایند دوره برای آنها از حالت تضمینی خارج شده (حتی اگر تعداد غیبت ها در حد مجاز باشد) و هر مدتی که به دوره آنها تا قبول شدن در امتحان پایان ترم با نمره ۱۸ یا بالاتر افزوده گردد، باید برای مدت اضافی شهریه کامل بپردازند. اینگونه دانشجویان برای کلاس حالت ترمز را دارند، نه خود چیزی می آموزند و نه اجازه می دهند که دیگران چیزی بیاموزند. نمره مناسب برای رفتن به دوره های بالاتر ۱۸/۵ یا ۱۹ می باشد.
۲۳- حضور در کلاسهای جبرانی به شرطی باعث از بین رفتن غیبت دانشجویان خواهد شد که تقریبا همان درس و همان جملاتی را که غیبت داشته اند در کلاس جبرانی درس داده شود و الا دانشجویی که مثلا اوایل درس هشت را غیبت داشته و در کلاس جبرانی که اواخر درس هشت هستند حضور پیدا کند غیبت ایشان موجه نخواهد شد.
۲۴- چنانچه دانشجویی یکی از موارد زیر برایش رخ دهد:

۱٫ براساس تعیین سطح یا براساس تمایل خود دانشجو به کلاس پائین تر برود باید طبق تاریخ اولین جلسه شروع کلاس خود پرداختهای ماهیانه خود را انجام دهد تا کل هفت پرداختهای ایشان کامل شود سپس غیبتهای دانشجو را خواهیم شمرد اگر از ۵ جلسه دو ساعته در طول ۱۰۰ ساعت کمتر باشد، بقیه مدت اضافی، برای دانشجو رایگان می باشد. در صورت غیبت های بیش از حد مجاز باید برای مدت اضافی نصف شهریه پرداخت نماید.
۲٫ دانشجویانی که امتحان مبتدی خود را قبول نشوند و غیبت های آنها بیش از حد مجاز باشد باید نصف شهریه را بپردازند.

۲۵- در صورت غیبت بیش از یک ماه پس از پایان دوره مبتدی دانشجویانی که مدت اضافی برایشان رایگان بوده است در صورت برگشت به آموزشگاه باید تعیین سطح شوند و اگر دوباره نیاز به گذراندن دوره مبتدی داشته باشند باید کل شهریه هر ماه را پرداخت نمایند.
۲۶- تنها دانشجویانی که از طریق امتحان به دوره های بالاتر می روند می توانند تاییدنامه هر دوره را دریافت کنند. برای دریافت تاییدنامه تنها نمره استاد کافی نمی باشد.
۲۷- از ایستادن و تجمع در جلوی درب آموزشگاه جدا خودداری فرمایید.
۲۸- مدیریت آموزشگاه همیشه و همه وقت مایل به شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما می باشد. لذا چنانچه انتقاد یا پیشنهادی دارید بصورت حضوری و یا تلفنی می توانید عنوان نمایید.
۲۹- دانشجویانی (چه قدیمی و چه جدید) که بعد از تعیین سطح ما تصمیم می گیرند که در کلاس بالاتر از سطح تعیین شده ثبت نام نمایند، اگر بخواهند کلاسهای اضافه تر (تقویتی) شرکت نمایند باید به تعداد کلاسهایی که در آنها شرکت می نمایند شهریه کامل پرداخت نمایند یعنی اگر در سه کلاس متفاوت شرکت می نمایند باید سه شهریه پرداخت نمایند. اینگونه دانشجویان امتیاز پرداخت یک شهریه و استفاده از چندین کلاس را از دست می دهند.
۳۰- دانشجویان دوره مبتدی که با تاخیر ۳۰ دقیقه یا بیشتر وارد کلاس شوند و یا ۳۰ دقیقه زودتر از اتمام کلاس، کلاس را ترک نمایند آن جلسه برای ایشان غیبت محسوب خواهد گردید.
۳۱- دانشجویانی که به هر دلیل نمی توانند مدتی در کلاسها شرکت نمایند اگر این مدت یکماه یا بیشتر باشد و به آقای فتحی یا آقای نیکوصفت اطلاع داده باشند، می توانند این مدت را شهریه نپردازند. ولی کسانیکه چند جلسه در کلاس حضور می یابند و بعد چند جلسه غیبت دارند باید شهریه کامل آن ماه را بپردازند.
۳۲- دانشجویانی که در کلاسهای سطوح بالاتر از A2 (فیلم، مکالمه آزاد، Passages) شرکت می نمایند فقط حق استفاده از کلاسی که در آن ثبت نام نموده اند را دارند و از کلاسهای دیگر نمی توانند استفاده نمایند.
۳۳- دانشجویانی حق استفاده از کلاسهای سطوح پائین تر از کلاس خود را دارند که حتما کلاس اصلی خود را بطور منظم شرکت نمایند.
۳۴- برای آن دسته از دانشجویانی که جملات را در کلاس با صدای بلند تکرار ننمایند، دوره از حالت تضمینی خارج می شود.
۳۵- دانشجویانی که بخاطر کنسل شدن کلاس توسط موسسه و نبودن کلاس دیگری در همان سطح و همان ساعت مجبور به برگشت به دوره های پائین تر می شوند حتما باید تعیین سطح گردند. اگر نمره تعیین سطح از ۱۷ پائین تر بود باید شهریه بپردازند و اگر نمره بالاتر از ۱۷ بگیرند مدتی که طول می کشد که کلاس پائین تر به سطح کلاس قبلی برسد برای آنها رایگان خواهد بود.
۳۶- کلاسهای خصوصی حتما باید از طریق موسسه هماهنگ شود. هرگز کلاسهای خصوصی را با اساتید بدون در جریان قراردادن موسسه هماهنگ نفرمایید. موسسه حق اخراج اینگونه دانشجویان و اساتید را برای خود محفوظ می دارد.
۳۷- لطفا طرز لباس پوشیدن و رفتار مناسب شئونات یک دانشجو را رعایت فرمایید. پوشش مقنعه برای خانمها الزامی می باشد. آموزشگاه حق اخراج دانشجویانی که این موارد را رعایت نمی کننده برای خود محفوظ می دارد.